Spotkanie upamiętniające generałów Stanisława i Józefa Bułak-Bałachowiczów

11 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie upamiętniające generałów Stanisława i Józefa Bułak-Bałachowiczów oraz ich podkomendnych – Bałachowcy.

Wkład w obronę niepodległości Polski i rozwój regionu Puszczy Białowieskiej.

Było to jedno ze spotkań z okazji 100−lecia odzyskania Niepodległości.

 

Organizatorzy spotkania:

Związek Piłsudczyków, Oddział w Białymstoku

Parafia Katolicka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży

Technikum Leśne w Białowieży (Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego)

Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy

Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny "Inki"

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Białymstoku

 

Spotkanie odbyło się zgodnie z programem:

11.00 − kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

˜  Msza św. w intencji Ojczyzny           

11.45 − sala audiowizualna Technikum Leśnego w Białowieży

˜  Stanisław i Józef Bułak-Bałachowiczowie −  dzieci polskich Kresów − Bogusław Łabędzki (Instytut Pamięci Narodowej, Białystok)

˜  Stanisław Bułak-Bałachowicz − członek społecznego Komitetu Budowy Kościoła w Białowieży − prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska        

(Białowieskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Puszczy)

12.30 − przejście na cmentarz do grobu gen. Józefa Bułak-Bałachowicza, capstrzyk

13.30 − poczęstunek na boisku obok cmentarza

Zaproszenia przyjęli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i środowiska leśnego na czele z Andrzejem Józefem Nowakiem dyrektorem RDLP w Białymstoku.

W marszu wzięła udział Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Kresy".

Sekcja: