Spotkanie członków Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Technikum Leśnym w Białowieży

 

Spotkanie członków Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego
przy Technikum Leśnym w Białowieży

 

            W środę, 5 grudnia br. Koleżanki i Koledzy ze szkolnego koła PTL, zebrali się w auli internatu by przedstawić ogółowi relację z wyjazdu do Technikum Leśnego w Biłgoraju. Przygotowania interesującej prezentacji podjęła się kol. Aleksandra Gierej, natomiast podsumowania wycieczki dokonał kol. Bartosz Nowosadko.

Szczególnie ucieszyła nas (aktywnych członków PTL) obecność piętnastu osób które zadeklarowały tego dnia chęć członkowstwa w Towarzystwie.

Wybrano również młodzieżowy zarząd Towarzystwa w skład którego weszli: kol. Aleksandra Gierej, kol. Angelika Jankowska oraz kol. Jakub Gil.

Pojawiły się też propozycje działań, nakierowane głównie na sposób zagospodarowania szkolnych nieruchomości gruntowo-leśnych.

Spotkanie zakończyło wystąpienie Dyrektor Anny Kulbackiej, podczas którego padły deklaracje współorganizacji kolejnych wyjazdów szkoleniowych dla członków PTL -  do SGGW w Warszawie oraz Gołuchowa.

Prowadzący spotkanie

Kol. Mariusz Tokajuk