Sekcja stołówkowa

     Sekcja stołówkowa odpowiada za przygotowywanie „kawiarenki”, stołówki w trakcie różnych imprez i uroczystości odbywających się w naszym internacie. Młodzież uczy się podstawowych zasad savoir – vivre’u: podawania do stołu, nakrywania, właściwego ubioru, prezencji, odpowiedniej komunikacji czy zachowania się w szczególnych sytuacjach. Sekcja współpracuje z Panią kierownik stołówki w omawianiu i komponowaniu menu, składa własne propozycje. Zwraca uwagę na wystrój stołówki oraz stara się uczyć poprawnych manier przy stołach swoich kolegów w trakcie posiłków.