Samorząd Uczniowski 2017/2018

          W dniu 28.09.2017 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok 2017/2018.
Podczas wyborów został wyłoniony skład nowego samorządu:

1. Przewodnicząca: Kinga Kowalczyk
2. Zastępca: Julia Brewka
3. Sekretarz: Katarzyna Ziętek
4. Skarbnik: Aleksandra Budak

Sekcja organizacyjna:
- Hubert Siemieniuk
- Magdalena Kachel

Zwycięzcom gratulujemy!!!
S.U.
I.R.