Regulamin I Szachowych Mistrzostw Polski Szkół Leśnych - Białowieża 2012

Komunikat organizacyjny I Szachowych Mistrzostw Polski Szkół Leśnych

I.    Organizator:

Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży

II.    Termin i miejsce:

15 – 18 listopad 2012 r. Mistrzostwa odbędą się w Białowieży, Zespół Szkół Leśnych, ul. Park Dyrekcyjny 1a, tel. 85 6812404 lub 6812589. (rozgrywki, zakwaterowanie i wyżywienie).

III.    Uczestnicy:

Do udziału w Mistrzostwach uprawnione są osoby uczące się w szkołach leśnych. Szkoły dokonują wpłaty i zgłaszają drużyny 3-osobowe na załączonym druku w terminie do dnia 5 listopada 2012 r.

IV.    Sposób przeprowadzenia Mistrzostw – Regulamin:

 1. Zawody odbędą się w formie turnieju indywidualnego przeprowadzonego systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
 2. Celem dokonania klasyfikacji drużynowej bierze się pod uwagę sumę uzyskanych punktów dwóch najlepszych spośród trzech zgłoszonych zawodników. Składy drużyn przyjmowane będą po odprawie technicznej przed rozpoczęciem zawodów.
 3. Tempo gry – 20 minut na partię dla zawodnika.
 4. W turnieju istnieje możliwość zdobycia do IV kat. Szachowej włącznie.
 5. W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE dla  szachów szybkich. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZ Szach.
 6. Punktacja pomocnicza w przypadku równej ilości punków, kolejno:
  1. Buchholz średni
  2. Buchholz pełny
  3. Progress
  4. Liczba zwycięstw
  5. Losowanie

  W klasyfikacji drużynowej przy równej ilości punków decyduje wyższe miejsce zawodnika w turnieju indywidualnym.

 7. Sędziowanie:
  • Sędzia główny Włodzimierz Hackiewicz – sędzia II klasy
  • Sędzia Rundowy Dariusz Kuczyński – sędzia III klasy

Terminarz i Program Mistrzostw

15 listopad 2012 r.
Po południu: przyjazd i zakwaterowanie uczestników
18.00 – 20.00: Kolacja

16 listopad 2012 r.
8.00 - 8.30: Śniadanie
9.00 - 9.45: Otwarcie Mistrzostw i Odprawa techniczna
10.00 – 10.40: I runda
11.00 – 11.40: II runda
12.00 – 12.40: III runda
13.00 – 14.00: Obiad
15.00 – 15.40: IV runda
16.00 - 16.40: V runda
17.00 – 17.40: VI runda
18.00 – 18.40: VII runda
19.00 – 20.00: Kolacja
20.00: BLITZ

17 listopad 2012 r.
7.30 – 8.00: Śniadanie
8.00 – 12.30: Zwiedzanie okolic: m.in Muzeum, Rezerwat Żubrów
13.00 – 14.00: Obiad
14.00 – 14.40: VIII runda
15.00 – 15.40: IX runda
16.00 – 16.40: X runda
17.00 – 17.40: XI runda
18.00 – 19.00: Kolacja
20.00 - Zakończenie Mistrzostw. Ogłoszenie wyników. Rozdanie nagród

18 listopad 2012 r.
8.00 – 8.30: Śniadanie
9.00: wykwaterowanie i wyjazd uczestników

Organizatorzy

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TU>>