Reakrywacja działalności Koła Ornitologicznego

Zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych związanych z rozpoznawaniem i obserwacją PTAKÓW. Będą się one odbywały raz lub dwa razy w miesiącu w formie wyjść terenowych, wyjazdów w ciekawe ornitologicznie miejsca oraz pogadanek na tematy związane z ptakami.

Opiekun koła: Mariusz Tokajuk