Projekt „W hajnowskim się kręci”

       Nasza szkoła razem z innymi szkołami powiatu hajnowskiego przystąpiła do projektu Hajnowskiej Kuźni Aktywności Lokalnej „W hajnowskim się kręci” współfinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
      Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych oraz  świadomości obywatelskiej w powiecie hajnowskim przy wykorzystaniu nowatorskich, angażujących młodzież form edukacyjnych. Projekt ten, to nowatorskie połączenie, które wykorzystując zainteresowanie młodzieży nowoczesnymi technologiami i tworzeniem popularnych form filmowych, zaangażuje ją w tematykę obywatelskości, uświadamiając i podnosząc ich kompetencje w tej kwestii (głównie w tematyce wolontariatu - jako jednej z form działalności obywatelskiej).
      Aby tego dokonać w ciągu ostatnich tygodni zostały przeprowadzone następujące działania:
1. Wybrana i chętna do działania młodzież z klas I– III brała udział w warsztatach podnoszących umiejętności tworzenia form promujących aktywność obywatelską (głównie wolontariacką).
Podczas spotkań uczniowie wykonali plakaty i hasła promujące działalność wolontariacką w naszej szkole.
2. W dniu 26.10.17 r grupa uczniów przy pomocy filmowców wyposażonych w drony i kamery  brała udział w tworzeniu części wideoklipu. Nasza młodzież „opowiedziała” w nim jak rozumie i odczuwa aktywność obywatelską i wolontariacką dotycząca naszego technikum. Podczas tworzenia wideoklipu uczniowie wszyscy naszej szkoły stworzyli dwa banery dotyczące rozumienia działalności wolontariackiej i cech osobowych wolontariusza. Został też przeprowadzony konkurs na logo szkolnego wolontariatu. Zwyciężczynią została  uczennica klasy III a – Aleksandra  Budak. Odbył się też konkurs pomiędzy klasami na najszybciej rozwiązane krzyżówki : wolontariacką i   obywatelską . W tej konkurencji najlepsza była klas I B, która w najkrótszym czasie wywiązała się z powierzonego zadania.
 Tego dnia została też nakręcona autoprezentacja dotycząca działalności wolontariackiej naszej młodzieży. Były to krótkie scenki promujące niektóre  działania wolontariackie dotyczące szkoły.
      W grudniu, w ramach projektu zostanie przeprowadzony Dzień Edukacji Obywatelskiej.
Iwona Rogozińska