PROJEKT „Nauczanie przez działanie w zawodzie technik leśnik”

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z prezentacją nowego projektu realizowanego przez Technikum Leśne w Białowieży. O rekrutacjach do poszczególnych zadań uczniowie będą informowani przez dziennik elektroniczny. Zachęcam wszystkich - są nowe, ciekawe działaniania. Proszę korzystać.

Prezentacja w załączeniu.

Sekcja: