Projekt „Język angielski narzędziem rozwoju szkoły”_3

W ramach projektu „Język angielski narzędziem rozwoju szkoły” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nauczycielka naszej szkoły p. Małgorzata Chaniło-Leszczyńska w dniach 7 – 19.11.2016 uczestniczyła w szkoleniu językowym w Anglii. Szkolenie pt. „Creative Teaching in the Secondary and Adult English Language Classroom” odbywało się w szkole językowej The Lake School of English w Oxfordzie.

Szkolenie było bardzo ciekawe. Uczestnicy  - nauczyciele języka angielskiego z wielu krajów Europy. Duża różnorodność (Polacy, Włosi, Hiszpanie, Bułgarzy, Czesi, Austriacy, Niemcy) w małej 10-osobowej grupie. Ludzie bardzo kontaktowi i serdeczni. Wspaniała grupa do wymiany doświadczeń, pracy i współpracy (a nawet rywalizacji, kiedy tego wymagał charakter ćwiczeń). Ciekawy program zajęć, bardzo zróżnicowane zadania i aktywności. Perfekcyjnie przygotowany i inspirujący nauczyciel prowadzący!, niezwykle otwarty i pomocny personel szkoły The Lake School of English. A wszystko to w cudownym miejscu – Oxfordzie.

Dodatkowym atutem tego szkolenia było też zakwaterowanie u rodziny angielskiej, przez co można było szlifować „ Everyday English”.

Zobacz również krótką relację z Malty
Zobacz również krótką relację z Dublina