Projekt „Język angielski narzędziem rozwoju szkoły”_2

W ramach projektu Język angielski narzędziem rozwoju szkoły” realizowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nauczyciele naszej szkoły Elżbieta Masajło, Anetta Świć i Bartosz Nowosadko w dniach 18.11 - 02.12.2016 roku uczestniczyli w szkoleniu językowym na Malcie. Kurs odbywał się w szkole językowej Sprachcaffe w Pembrok. Celem wyjazdu było poszerzenie i podniesienie kompetencji językowych. Tematyka kursu skupiała się na doskonaleniu komunikacji w języku angielskim, ćwiczone były podstawowe funkcje języka i struktury gramatyczne.  Nieodłącznym elementem kursu była praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Zajęcia odbywały się w grupie 6-cio osobowej. Nieformalnym uzupełnieniem kursu był program dodatkowy, który umożliwiał kontakt z żywym językiem, poznanie lokalnych tradycji i interesujących miejsc.

Zobacz również krótką relację z Dublina
Zobacz krótką relację z Oxfordu