Projekt „Język angielski narzędziem rozwoju szkoły”

W ramach projektu Język angielski narzędziem rozwoju szkoły” realizowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nauczyciele naszej szkoły p. Iweta Przygodzka i p. Anna Wappa w dniach 17-28.10.2016 roku uczestniczyły w szkoleniu językowym w Irlandii. Kurs „Intensive General English” odbywał się w szkole językowej CENTRE OF ENGLISH STUDIES w Dublinie. Celem wyjazdu było poszerzenie i podniesienie kompetencji językowych, jak również poznanie  metod pracy irlandzkich nauczycieli. Tematyka kursu skupiała się na doskonaleniu komunikacji w języku angielskim, ćwiczone były wszystkie najważniejsze funkcje języka i struktury gramatyczne.  Nieodłącznym elementem kursu była praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Zajęcia odbywały się w grupach 8-12 osobowych. Uzupełnieniem kursu był udostępniony przez szkołę program dodatkowy, który umożliwiał dalsze ćwiczenie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz zwiedzanie Irlandii, poznanie lokalnych tradycji i interesujących miejsc.

Iweta Przygodzka
Anna Wappa