Program Profilaktyczno-Edukacyjny: ARS, czyli jak dbać o miłość

            W II Semestrze 2018/2019 w TL Białowieża był realizowany, jak corocznie od kilku lat, program profilaktyczno-edukacyjny: ARS, czyli jak dbać o miłość. Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów. Dotyczy on  ograniczenia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym. Program był skierowany przede wszystkim do uczniów klas czwartych.
          Jego atrakcyjność została w tym roku podniesiona przez włączenie do programu akcji profilaktycznej promującej trzeźwość u młodych kierowców-uczniów technikum. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem: Stop pijanym kierowcom i została przeprowadzona we współpracy z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz nauczycielami wychowania fizycznego. W akcji z alkogooglami mogli uczestniczyć prawie wszyscy uczniowie TL w Białowieży.
 Pedagog szkolny

 

Sekcja: