Program "Język angielski narzędziem rozwoju szkoły"_5

              W dniach 04-15.09.2017 uczestniczyłem w kursie General English, który był częścią projektu „Język angielski narzędziem rozwoju szkoły” realizowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs organizowała  szkoła językowa International House Dublin w Irlandii. Szkoła ta specjalizuje się w prowadzeniu kursów dla cudzoziemców. Każdy student na początku kursu musi napisać test sprawdzający i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, te dwa elementy rekrutacji pozwalają na dosyć precyzyjne określenie poziomu znajomości języka angielskiego kandydata.
Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 9:00-13:30. Każdego dnia mieliśmy zajęcia z dwoma nauczycielami.  Doświadczenie jakim dysponuje szkoła pozwala by nawet w tak krótkim czasie jak dwa tygodnie zauważalnie poprawić poziom znajomości języka angielskiego.
Na kurs składał się również program kulturalny, który umożliwiał zapoznanie się z historią, kulturą, obyczajami i bogactwem przyrodniczym Irlandii. Udział w kursie miał na celu podniesienie kompetencji językowych.
Sławomir Przygodzki