Program "Język angielski narzedziem rozwoju szkoły"_4

W ramach projektu „Język angielski narzędziem rozwoju szkoły” realizowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dyrektor szkoły Anna Kulbacka w dniach 10.04 – 21.04.2017 roku uczestniczyła w szkoleniu językowym na Malcie. Kurs odbywał się w szkole językowej Sprachcaffe w Pembrok. Celem wyjazdu było poszerzenie i podniesienie kompetencji językowych -  doskonalenie komunikacji w języku angielskim. Zajęcia odbywały się w grupie początkowo 4-osobowej, a później 3-osobowej, co pomagało w dobrym opanowaniu podstawowych funkcji języka i struktur gramatycznych. Pozwalało to również na aktywne uczestnictwo we wszystkich elementach przygotowanych zajęć. Podczas pobytu można było poznać historię, kulturę oraz tradycje związane ze świętem Wielkiej Nocy na Malcie.