Podsumowanie turnieju "Młoda krew ratuje życie" za rok szk. 2018/2019

       Uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży przejawiają wrażliwość na los drugiego człowieka na różnych płaszczyznach życia.  Jedną z nich jest popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa. Wielu uczniów naszej szkoły zasila szeregi krwiodawców i dzieli się najcenniejszym darem, jakim jest krew. To od jej dostępności często zależy ludzkie życie i zdrowie. Dlatego też,  aby podziękować  wszystkim uczniom oddającym krew, 26 lutego 2020r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie XVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju ,,Młoda krew ratuje życie” Polskiego Czerwonego Krzyża za rok szkolny 2018/2019.  Podczas spotkania zaszczycili nas swoją obecnością: Dyrektor Biura Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK - Elżbieta Paszkowska, Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Hajnówce - Alina Miszczuk, pielęgniarka oddziałowa hajnowskiego terenowego oddziału RCKiK- Alina Gołubowska, pracownik Ośrodka Dawców Szpiku w Białymstoku - Marcin Haraburda oraz Dyrektor Technikum Leśnego - Anna Kulbacka.

Z satysfakcją pragnę poinformować, iż Technikum Leśne w Białowieży odniosło sukces w trzech kategoriach turnieju tj :

I miejsce - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa

II miejsce - wskaźnik aktywności - ilość krwi oddanej w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły

III miejsce - największa ilość krwi oddanej w czasie trwania turnieju

       Na ręce Pani dyrektor Anny Kulbackiej wręczono podziękowania oraz statuetkę  z podsumowania turnieju. Natomiast w ramach podziękowań uczniom, którzy oddali najwięcej krwi dyrektor szkoły wręczyła upominki. Po przemówieniach gości oraz wręczeniu nagród, uczniowie mieli okazję do zadawania pytań. Podczas spotkania wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca m.in. krwiodawstwa w różnych aspektach, oddawania szpiku oraz funkcjonowania Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 

                         Opiekun SK PCK  Anna Iwaniuk