Podpisanie umowy do projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym w Białowieży”

2 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego dyrektor Anna Kulbacka podpisała umowę o dofinansowanie z RPOWP.

Umowy ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisywali: wicemarszałek Maciej Żywno, wicemarszałek Anna Naszkiewicz i członek zarządu Stefan Krajewski.

Tytuł projektu: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym w Białowieży”.

Oś priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów z zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego

 

Wartość projektu: 1,3 mln zł, dofinansowanie: 1,1 mln zł.

Okres realizacji projektu: III kwartał 2018 – I kwartał 2020 r.

 

Planowana jest przebudowa budynku kotłowni wraz ze zmianą użytkowania części pomieszczeń na cele dydaktyczne. Powstaną i zostaną wyposażone pracownie: użytkowania lasu, maszynoznawstwa lasu i ochrony lasu. Powstanie również zaplecze wykorzystywane do prowadzenia zajęć praktycznych.