Opłaty

Opłata za internat wynosi 70 zł miesięcznie.
(obowiązuje od 01.09.2019)

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 13,00 zł.
(obowiązuje od 01.09.2019)

Opłaty należy wnosić do 20 dnia miesiąca za następny miesiąc (np. za październik należy wnieść opłatę do dnia 20 września, itd.)

Opłaty za wyżywienie i internat prosimy wpłacać na konto:

65 1010 1049 0036 3613 9134 0000

Na przelewie prosimy wpisywać pełną nazwę szkoły:

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY

W tytule przelewu prosimy wpisywać: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za: wyżywienie i internat