Narodowe Czytanie

Tamci ludzie, których widzisz na tych podobiznach, żyli podczas najsroższej zimy. Patrzyli na życie dalekie poprzez obmarznięte kraty. Jakże mieli dać nam prawdziwą wiadomość o życiu ludzi spracowanych w warsztatach i po norach? I my sami jeszcze nie wiemy, co i jak, gdyż dopiero pierwszy wiosenny wiatr powiał w nasze twarze. To dopiero przedwiośnie nasze. […] Wierzymy, że doczekamy się jasnej wiosenki naszej.

W dniach 7 i 8 września 2018 roku uczniowie Technikum Leśnego wzięli udział w akcji Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

W piątek, 7 września, Wioletta Olechwirowicz (I a) i Aleksandra Świć (II b) czytały wybrane fragmenty powieści dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży. W sobotę, podczas ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, Oskar Staniszewski (II a), Angelika Wnuk (III a) i Rafał Klim (III b) prezentowali fragmenty utworu Żeromskiego społeczności białowieskiej zgromadzonej na skarpie przed Białowieskim Ośrodkiem Kultury. To spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Białowieży.

Obydwie imprezy, jak i sam wybór powieści, nawiązują do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości.

                                                                                   Małgorzata Kutrzeba-Wasylik

                                                                                   Joanna Romaniuk

                                                                                   Marta Wołoncewicz

Sekcja: