Medal "Pro Bono Silvae"

14 czerwca 2018 r. podczas 118 Walnego Zebrania Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Supraślu Technikum leśne w Białowieży zostało wyróżnione Medalem „Pro Bono Silvae”

Medal "Pro Bono Silvae" ustanowiono w 2007 roku z okazji Jubileuszu 125-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Leśnego. Medalem tym każdego roku honorowana jest jedna osoba lub instytucja szczególnie zasłużona dla rozwoju leśnictwa.

Medalem "Pro Bono Silvae" uhonorowani zostali:
 

 1. Prof. dr hab. Andrzej Szujecki – 2007
 2. Prof. zw. dr Józef Broda - 2008
 3. Prof. dr hab. Eugeniusz Bernadzki - 2009
 4. Prof. dr hab. Andrzej Klocek - 2010
 5. Dr inż. Janusz Dawidziuk - 2011
 6. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie - 2012
 7. Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - 2013
 8. Prof. dr hab. Konrad Magnuski - 2014
 9. Instytut Badawczy Leśnictwa - 2015
 10. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - 2016
 11. Prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski - 2017

Zgodnie z Regulamin przyznawania przez Polskie Towarzystwo Leśne Medalu „Pro Bono Silvae”  medal przyznawany jest za wybitny wkład w rozwój leśnictwa i polskich lasów oraz za poszerzanie i promocję wiedzy o lasach i leśnictwie.

Medal przyznaje Kapituła, skład której stanowią: przewodniczący Zarządu Głównego, przewodniczący Oddziału Krakowskiego, przewodniczący Oddziału Warszawskiego, przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego PTL, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

 

Technikum Leśne w Białowieży jest dumne z otrzymanego wyróżnienia. Jest to ukoronowanie pracy kilku pokoleń pracowników szkoły oraz zasługa jej wychowanków – absolwentów szkoły, którzy promują szkołę, dbają o jej wizerunek oraz wspomagają finansowo. Jest to podkreślenie wagi średniego szkolnictwa zawodowego leśnego.

Dziękujemy Członkom Kapituły i osobom, które zgłosiły wniosek nadania medalu szkole.

Sekcja: