Konsultacje z historii

       Spotkania te mają charakter zajęć wyrównawczych. Odbywają się one we wtorki o godzinie 16.00. Na zajęciach uczniowie mogą też pogłębiać wiedzę historyczną, rozwijać swoje zainteresowania związane z przeszłością, jak również uzupełniać materiał i poprawiać oceny z przedmiotu.