Konkurs na projekt graficzny sztandaru - WYNIKI

W dniu 28 kwietnia 2020 roku Komisja Konkursowa otworzyła nadesłane koperty z projektami i oceniła prace zgodnie z Regulaminem konkursu.

Wpłynęło 17 prac od 13 autorów.

Komisja po przejrzeniu prac konkursowych stwierdziła, że nie zostanie przyznana I Nagroda, która w Regulaminie konkursowym była połączona z realizacją projektu przez Organizatora, ponieważ przysłane parce nie spełniły w pełni oczekiwań Technikum Leśnego w Białowieży – co do przyszłego sztandaru szkoły.

Komisja przyznała następujące nagrody:

II Nagroda – Piotr Felszyński z Krakowa,

Dwa równorzędne Wyróżnienia:

– Waldemar Wierzykowski ze Świniujścia za awers sztandaru;

– Łukasz Lucjan Wierzbicki z Warszawy za rewers sztandaru;

Organizatorzy Konkursu Technikum Leśne w Białowieży i Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół Leśnych w Białowiezy dziękują autorom wszystkich nadesłanych prac. Dziękujemy za zainteresowanie, poświęcony czas, pomysłowość i atrakycjność projektów.

W imieniu oranizatorów:

Anna Kulbacka