Koniec roku szkolnego 2019/20

26 czerwca 2020 roku jest końcem roku szkolnego 2019/20.

Informujemy, że rozdanie świadectw promocyjnych i nagród odbędzie się podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21. Nagrody otrzymają wszyscy uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4.00.

Gdyby zaistniała potrzeba wcześniejszego odbioru świadectwa podczas okresu wakacyjnego, będzie to możliwe w sekretariacie szkoły.

Gratulujemy Uczniom otrzymania promocji do następnej klasy.

Dziękujemy zarówno młodzieży, jak i Rodzicom za współpracę,  za wytrwałość i zrozumienie. Nie był to łatwy okres dla wszystkich, ale zdobyliśmy nowe doświadczenia.

Osobom, które będą miały egzamin poprawkowy, życzymy zmobilizowania się, znalezienia chęci i czasu do nauki.

Gratulujemy osobom, które otrzymały świadectwo z wyróżnieniem (z czerwonym paskiem). Są to:

  1. Aleksandra Świć (IIIb) – Szkoła wystąpi z Wnioskiem o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.
  2. Wioletta Olechwirowicz (IIa)
  3. Weronika Biełaga (IIIb)
  4. Karol Konopka (Ic)

 

Gratulacje również osobom ze średnią ocen co najmniej 4,00 (podane wg klas):

Ia – Bartosz Sidoruk, Monika Szpakowicz,

Ib – Jan Mackiewicz, Jakub Nawrocki,

Ic – Krzysztof Tarasiewicz

IIa – Krystian Dutkowski, Ewa Ostrowska, Karol Sołtys, Piotr Sulima

IIIa – Dawid Łuciuk, Adam Mroczkowski, Oskar Staniszewski

IIIb – Michał Borkowski, Bartłomiej Dąbrowski, Adam Oziabło

 

Dziękuję Samorządowi Uczniowskiemu: Weronice Bieładze, Aleksandrze Szumowskiej, Michałowi Borkowskiemu i Aleksandrowi Szablukowi – za bardzo dobrą współpracę, za pomysły i zaangażowanie.

W tym roku najwyższe średnie klas otrzymały: I miejsce – klas Ic, II miejsce – klasa Ib, III miejsce – klasa IIIb. Gratulacje!

 

Wszystkich, którzy będą realizowali staże zawodowe proszę o odpowiednie zachowania, właściwe podejście do wykonywanych prac i poznawania przyszłego środowiska zawodowego. Jesteście naszą wizytówką i pracujecie na opinię o Was i o szkole.

W imieniu całej Rady Pedagogicznej życzę bezpiecznych wakacji i odpoczynku od komputera.

Spotykamy się 1 września 2020 roku.

W załączeniu list skierowany do pracowników, uczniów, rodziców i opiekunów Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska, pani Małgorzaty Golińskiej.

    Darz Bór!

 

Sekcja: