Koło tradycji leśnych - pszczelarskie

      Szkolne Koło Pszczelarskie przy Technikum Leśnym w Białowieży istnieje od 2010 roku, obecnie w zajęciach bierze udział 13 uczniów. Od początku pasieka liczyła 4 rodziny i tak jest do dzisiaj. Bazujemy na pszczole rasy Kraińskiej, pasieka  zlokalizowana jest w Parku Dyrekcyjnym, gdzie głównym pożytkiem jest lipa drobnolistna. Miód wirujemy raz w roku po zakończeniu kwitnienia lipy. Cały czas doskonalimy metodę prowadzenia rodzin pszczelich, przekłada się to na stale rosnącą  wydajność z ula i siłę rodzin. Młodzież uczęszczająca na zajęcia ma zapewniony kombinezon pszczelarski, co nie zmienia faktu iż nie może być uczulona na jad pszczeli. Zajęcia prowadzone są kameralnie i w formie praktycznej. Opiekunem koła jest Eugeniusz Masalski, pszczelarz z tytułem mistrza pszczelarstwa, posiadający własną pasiekę.

WYJAZD DO TECHNIKUM PSZCZELARSKIEGO W PSZCZELEJ WOLI