Koło recytatorsko-wokalne

     Koło recytatorsko-wokalne skupia uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zamiłowania do aktorstwa i śpiewu. W spotkaniach koła uczestniczy młodzież z różnych klas. Zajęcia recytatorskie i wokalne mają na celu pobudzanie i rozwijanie talentów, pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości twórczych oraz wzbogacanie życia kulturalnego szkoły. Zajęcia dają uczestnikom możliwość poznania prawidłowej emisji głosu, uczą systematyczności, odpowiedzialności oraz umiejętności współdziałania w grupie. Uczestniczenie w spotkaniach koła recytatorsko-wokalnego jest ciekawą formą spędzenia wolnego czasu. Swoje osiągnięcia uczniowie mogą zaprezentować podczas przygotowywanych przez koło lub współorganizowanych szkolnych akademiach (m.in. z okazji Dnia Niepodległości, szkolnej Wigilii, Dnia Kobiet) oraz uroczystościach pozaszkolnych, jak również podczas konkursów recytatorskich i wokalnych o różnorodnej tematyce (Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Konkurs Recytacji Prozy – Białystok, Bajarze z Leśnej Polany – Gołuchów, Międzypowiatowy Konkurs  Poezji  Religijnej – Hajnówka, Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej – Białystok, Piosenki Pokolenia Naszych Rodziców – Tykocin, Konkurs Piosenki Europejskiej – Białystok, Konkurs Piosenki Poetyckiej Wiosenny Powiew – Białystok, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki – Anna German – Białystok).