Koło ekologiczne

     Szkolne koło ekologiczne zajmuje się kształtowaniem świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, a także budzi i rozwija zainteresowania przyrodnicze. Na zajęciach poruszana jest problematyka ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska. Młodzież zapoznaje się z aktualną literaturą i przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska. Omawiane są też aktualności prasowe, radiowe i telewizyjne związane z ekologią i środowiskiem przyrodniczym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jednym z głównych zadań koła jest przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz związane są z szeroko pojętą ekologią oraz ochroną i kształtowaniem środowiska.

Od 2016r. koło prowadzone jest przez panią Iwonę Rogozińską .

Dotychczasowe sukcesy:

2016r – finalista : Mateusz Lemiesz

2017r – finaliści : Mateusz Lemiesz i Sebastian Szklarz

2018r – finalista : Sebastian Szklarz

Dodatkowo w 2016r. uczestnicy koła ekologicznego wzięli udział w II Młodzieżowej Konferencji Naukowej pod hasłem” Rozwój zrównoważony i dziedzictwo kulturowe”. Konferencja odbyła się na Kampusie Wydziału Biologiczno – Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Celem konferencji było umożliwienie prezentacji naukowych osiągnięć i pasji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych związanych z problematyką zrównoważonego rozwoju. Prelegentem z naszej szkoły był Mateusz Lemiesz z prezentacją pt.:”Ekologiczna gospodarka leśna”.