IV dzień dla Szkół w Białowieży

Jak co roku w pierwszym tygodniu września, uczniowie naszej szkoły, uczestniczyli w IV edycji Konkursu „Dzień dla Szkół” pt. „Puszcza Białowieska – dziedzictwo ludzkości”. Organizatorem zabawy był Instytut Badawczy Leśnictwa wspólnie z: Technikum Leśnym w Białowieży, Białowieskim Parkiem Narodowym, Białowieską Stacją Geobotaniczną Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz Zamiejscowym Wydziałem Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Konkurs cieszy się nie słabnącą popularnością wśród młodzieży sześciu szkół: gimnazjów z Narewki i Białowieży, liceów ogólnokształcących z Hajnówki i plastycznego z Łomży oraz Technikum Leśnego z Białowieży.
W konkursowej rywalizacji uczestniczyło 10 mieszanych, międzyszkolnych zespołów biorąc udział w dziesięciu przyrodniczych i około przyrodniczych konkurencjach takich jak: „OWADY, SKARBY NATURY, DREWNO, JAKI TO SSAK, LIŚCIE-NASIONA-OWOCE, SOKOLE OKO, NIE TYLKO BOROWIKI, GŁOSY ZWIERZĄT, OKIEM UKRYTEJ KAMRERY oraz ŻUBR”.
Konkurs poprzedzony był prezentacją poświęconą Puszczy Białowieskiej jako obiektowi dziedzictwa ludzkości UNESCO oraz reportażem filmowym o naszej szkole.
Podsumowanie imprezy i rozdanie nagród odbyło się w miłej, biesiadnej atmosferze na miejscu ogniskowym Technikum Leśnego w Białowieży.