Informacja dotycząca ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 szkoła nie będzie ubezpieczała uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodzców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. 

Powyższe ubezpieczenie jest dobrowolne i od rodziców zależy, czy dziecko będzie ubezpieczone i w jakiej agencji ubezpieczeniowej. Jeżeli Państwo podejmą decyzję o ubezpieczeniu dziecka od NNW, proszę to zrobić we własnym zakresie.

List MEN w załączniku do ogłoszenia