Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

  3 września 2018 r. na placu apelowym przed szkołą odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

Na święto szkolne przybyli:

Jarosław Krawczyk – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,

Dariusz Skirko – nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża,

Artur Korniejczyk – inżynier nadzoru Nadleśnictwa Bielsk,

Adam Morko – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk,

Mariusz Agiejczyk – nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka,

Marek Świć – przedstawiciel Białowieskiego Parku Narodowego

Andrzej Sieńczuk– przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Białowieży,

Na uroczystości szkolnej była również obecna grupa opiekunów, przedstawiciele lasów, uczniów szkoły leśnej w Pisku (Czechy). 

 

Uczniom klasy pierwszej życzymy, aby odnaleźli się w nowych warunkach, zarówno w szkole jak i w internacie. Mamy nadzieję, że tradycje szkolne staną się ich tradycjami, a słowa DARZ BÓR! towarzyszyć im będą podczas czteroletniego pobytu w szkole.

Wszystkim uczniom białowieskiej szkoły życzymy, aby rozwijali swoje zdolności i pasje, zdobywali nowe umiejętności, które będą niezbędne w realizacji zamierzeń i planów, natomiast uczniom klas czwartych - jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym i zawodowym.

Wszystkim pracownikom szkoły życzymy entuzjazmu i zapału, optymizmu i cierpliwości w wykonywaniu odpowiedzialnej pracy.

Rodziców chcielibyśmy prosić o zaangażowanie, zaufanie i współpracę z nauczycielami, bo tylko wtedy jest możliwa szkoła bezpieczna i przyjazna, a wszystkim nam na tym zależy.

 

Sekcja: