III Mistrzostwa Szachowe Leśników RDLP Białystok i finał krajowy

W dniach 17-19.02.2012 r. w Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży  odbyły się III Mistrzostwa Szachowe Leśników RDLP Białystok pod patronatem Dyrektora RDLP w Białymstoku.

W turnieju szachowym wzięło udział 12 osób w tym jedna kobieta. Były to reprezentacje:
1.    ZSL Białowieża – 6 osób
2.    ZSL Ruciane Nida – 3 osoby
3.    Nadleśnictwo Maskulińskie – 1 osoba
4.    Nadleśnictwo Pisz – 1 osoba
5.    Nadleśnictwo Borki – 1 osoba
Zdobywcą I miejsca a zarazem Szachowym Królem Puszczy Białowieskiej został   Jakub Jakimiuk -  uczeń ZSL w Białowieży – uzyskał 11.0 pkt.
II miejsce zajął Pan Adam Olender – Nadleśnictwo Pisz – uzyskał  10 pkt.
III miejsce zajął Pan Stanisław Bohatyrewicz – Nadleśnictwo Maskulińskie – uzyskał 8 pkt.
Królową Puszczy Białowieskiej została Pani Katarzyna Pokojska – ZSL Ruciane Nida – uzyskała 2,0 pkt.
Szachowym Królewiczem Puszczy Białowieskiej został Patryk Morawiak – ZSL Ruciane Nida – uzyskał – 7 pkt.
Najstarszym zawodnikiem turnieju był Pan Stanisław Bohatyrewicz – emerytowany leśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie.
Najmłodszym zawodnikiem turnieju był  Krzysztof Adamski -  uczeń ZSL w Białowieży.
Drużynowo:
I miejsce ZSL Białowieża I – 16.0 pkt. ( J.Jakimiuk – 11.0 pkt., A. Ptasiński – 5.0 pkt.)
II miejsce ZSL Ruciane Nida – 13.0 pkt. ( P. Morawiak – 7.0 pkt., M. Kołomyjski – 6.0 pkt.)
III miejsce ZSL Białowieża II – 7.0 pkt. ( Ł. Wojtczak – 4.0 pkt., K. Adamski – 3.0 pkt.)

Poza konkursem odbył się błyskawiczny turniej szachów, w którym  I miejsce zajął   Pan Daniel Doktór z Nadleśnictwa Borki.
Pan Wojciech Niedzielski  Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża wręczył czołowym szachistom dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz upominki.
Turniej przebiegł w przyjemnej, sportowej atmosferze.

Następny turniej planowany jest na  22-24 lutego 2013r.  ZAPRASZAMY!

Dyrekcja ZSL w Białowieży i  Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża dziękują Panu mgr inż. Ryszardowi Ziemblickiemu  Dyrektorowi RDLP Białystok za objęcie patronatem III Mistrzostw  Szachowych Leśników i ufundowanie nagród.
Głównym inicjatorem oraz sędzią głównym zawodów był Pan Włodzimierz Hackiewicz.
Głównym organizatorem zawodów ze strony szkoły był Pan Wojciech Małachowski – kierownik Internatu.
Serdecznie dziękujemy.

{morfeo 267}

Jakub Jakimiuk reprezentował RDLP Białystok na Międzynarodowych Zawodach Szachowych  Leśników w Gołuchowie.

Zajął bardzo wysokie 13 miejsce.

GRATULUJEMY!

http://www.okl.lasy.gov.pl/