II Turniej o tytuł Szachowego Króla Puszczy Białowieskiej

W dniach 18 – 20. 02.2011 r. w Internacie ZSL w Białowieży odbył się II Turniej o tytuł Szachowego Króla Puszczy Białowieskiej, pod patronatem Ryszarda Ziemblickiego - dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Inicjatorem i sędzią zawodów był Włodzimierz Hackiewicz- emerytowany pracownik Lasów Państwowych.

Organizatorzy – nadleśnictwa LKP „Puszcza Białowieska”, BPN i ZSL w Białowieży.

W turnieju udział wzięło 15 osób. Uczestnicy reprezentowali nadleśnictwa: Borki, Maskulińskie, Pisz, Białowieski Park Narodowy, Technikum Leśne w Białowieży i ZSL im. Unii Europejskiej w Rucianem - Nidzie

Wyniki:

I miejsce Olender Roman (Nadleśnictwo Pisz) – tytuł Szachowego Króla Puszczy Białowieskiej,

II miejsce Doktór Daniel (Nadleśnictwo Borki)

III Bohatyrewicz Stanisław (Nadleśnictwo Maskulińskie)

IV Prusik Bartosz (Technikum Leśne w Białowieży)

V Burek Marek (Technikum Leśne w Białowieży)

Pozostali uczestnicy:

Kuśmierczyk Franciszek, Morawiak Patryk (ZSL Ruciane Nida)

Fiedrocki Łukasz, Górski Franciszek, Ptasiński Alan (Technikum Leśne w Białowieży)

Bołbot Krzysztof, Keczyński Kacper, Sobiesiak Krystyna, Sobiesiak Mirosław (Białowieski Park Narodowy)

Chrenowski Michał – Białowieża

I Drużynowo – Technikum Leśne w Białowieży: Prusik Bartosz i Burek Marek

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy Panu Włodzimierzowi Hackiewiczowi i zapraszamy za rok.