II Forum Samorządów Uczniowskich w Białowieży 5-6 11.09

 

W dniach 5-6 11.09 r. w Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży odbyło się II Forum Samorządów Uczniowskich Szkół Leśnych Ministra Środowiska.

 

Uczestnikami forum byli przedstawiciele 10 szkół:

Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży:

Iwona Rogozińska – opiekun

Wiktoria Burdon, Izabela Kujawska, Anna Brzoskowska, Adam Jabłoński, Arkadiusz Jeżewski

Zespól Szkół Leśnych w Biłgoraju:

Janusz Iwańczyk – opiekun

Natalia Lisiczka, Maciej Pelc, Adam Karasiewicz, Grzegorz Haras, Paweł Pasternak

Zespól Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju:

Katarzyna Mituta – opiekun

Katarzyna Matuszewska, Agnieszka Kaczmarczyk, Roksana Lubkowska, Aleksander Żelazny, Dominik Majer

Zespól Szkół Leśnych w Lesku:

Dorota Dopart - opiekun

Elżbieta Racibor, Katarzyna Małodobry, Daniel Bielak, Marcin Puzio, Marcel Sapieg

Zespól Szkół Leśnych im. Prof. Władysława Jedlińskiego w Miliczu:

Jolanta Zołotajkin – opiekun

Adam Bakacz, Sandra Nowak, Joanna Broda, Igor Sabicki

Technikum Leśne w Rogozińcu:

Agnieszka Wachowiak – opiekun

Hubert Klepacz, Daria Wołowska, Łukasz Kramarek

Technikum Leśne im. Prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie:

Grażyna Cygan – opiekun

Marta Rykowiska, Krzysztof Nyks, Estera Mikuła

Zespól Szkół Leśnych w Tucholi:

Błażej Wilkowski – opiekun

Marcin Paszylk, Katarzyna Omelańczuk, Wojciech Marszał

Zespól Szkół Leśnych im. Prof. Stanisława Sokołowskiego w Warcinie:

Bogumiła Szydłowska – opiekun

Magdalena Gliwa, Krzysztof Koncewicz, Karolina Imielska, Joanna Nowak

Zespól Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku

Marzena Bułat, Łukasz Ubożak – opiekunowie

Mateusz Ślaski, Magdalena Koperek, Grzegorz Zając

 

Spotkanie dotyczyło prezentacji Planów pracy Samorządów Uczniowskich na rok szkolny 2009/2010. Miało też na celu integrację uczniów Szkół Leśnych w Polsce i przyczynienie się do uatrakcyjniania oferty edukacyjnej skierowanej do młodzieży.

Jednym z punktów programu forum było uczestnictwo w uroczystości Dnia św. Huberta obchodzonego po raz drugi w ZSL i wpisanego na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Jest to inicjatywa Samorządu uczniowskiego – pomysł, przygotowanie i realizacja.

W tym roku zaproszenie przyjął leśniczy ds. gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Hajnówka pan Andrzej Łukasiewicz (absolwent naszej szkoły). W ciekawym wykładzie – gawędzie o gwarze łowieckiej i broni myśliwskiej przybliżył tę tematykę młodzieży i zainteresował wszystkich słuchających.

Przedstawiono też postać św. Huberta – patrona myśliwych i leśników.

Wszyscy pasjonaci myślistwa mogli się sprawdzić w przygotowanych konkursach na temat wiedzy łowieckiej, sygnałów myśliwskich i gwary łowieckiej. Najlepszym w dwóch konkursach okazał się uczeń kl. IVa Łukasz Niedźwiecki. W konkursie dotyczącym sygnałów wygrał ucz. z ZSL w Goraju Dominik Majer.

Trochę humoru wprowadził Konkurs na wymyślone zwierzę łowne. Były dwie równorzędne nagrody – klasy 3b i 2a.

Zwierzę zaprezentowane przez klasę 3b (w przebraniu M.Gleba) – to GOBLIN:

Łacina: Glutonosus vulgaris

Rodzina: Nieparzystopalczaste

Rząd: Śluzowce

Gobliny zamieszkują mongolskie mokradła oraz wilgotne, zaniedbane pomieszczenia gospodarcze. Żywią się padliną, rzadko polują na pędraki znajdujące się w glebie. Parkoty od stycznia do stycznia z kulminacją w styczniu. Po dwóch tygodniach ciąży rodzi się od 20 do 30 obślizgłych młodych. Turzyca zielono-brunatna. Wzrost waha się w okolicy 165 cm, waga zmienna, szerokość od 30 do 80 cm. Gobliny nie dbają o higienę. Charakteryzuje się nieprzyjemnym zapachem sztywnych skarpet. W czasie rójki samicę charakteryzuje irokez na głowie oraz niebieska plamka na czole. Jest to gatunek łowny. Najlepiej smakuję młode, ich mięso swym smakiem przypomina mięso dzięcioła. Cenne trofea to kończyny oraz głowa.

Szkoda, że nie wszystkie klasy znalazły czas i pomysł.

Program obchodów Dnia św. Huberta był urozmaicony występami Zespołu Sygnalistów prowadzonych przez pana Andrzeja Niedźwiedzia.

 

Forum - Samorządy uczniowskie przedstawiały plany pracy samorządów na rok bieżący. Prezentacje były ciekawe i różnorodne. Wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Większość imprez w kalendarzu szkolnym pokrywała się w wielu szkołach, co świadczy o wspólnych tradycjach szkół leśnych. Młodzież była zaangażowana, zadowolona i podtrzymująca wolę dalszych spotkań. Należy się cieszyć, że znowu widać chęć integracji szkól leśnych w Polsce, chęć wymiany doświadczeń. Widać to było w pytaniach i w dyskusjach po prezentacjach, w zapisywaniu ciekawych spostrzeżeń, które warto by było przenieść na własny grunt szkolny. Podkreślano ważność tradycji, munduru, dyscypliny. Podkreślano, że we wszystkich szkołach odbywają się zajęcia dodatkowe związane z poszerzeniem wiedzy zawodowej. Ze względu na położenie szkół, często z dala od dużych ośrodków miejskich, mieszkanie w internacie, młodzież widzi też potrzebę istnienia wielu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w których mogliby rozwijać swoje zainteresowania. Wymieniano fotografię, kabarety, zespoły muzyczne, filmowe kluby dyskusyjne. Wspominano też o prowadzeniu harcerstwa.

Młodzież jest też zainteresowana wymianą między szkołami uczniów podczas praktyk zawodowych, co lepiej przygotowałby ich do zawodu leśnika.

Omawiano też formy reklamowania szkół i dni otwartych – każdy rozumie wagę rekrutacji. Wszystkim zależy, aby co roku mieć nabór do klas pierwszych młodzieży zdolnej, zainteresowanej nauką w szkole leśnej. Można więc było podpatrzeć jak robią to inne szkoły. Były to cenne wskazówki.

Uczestnicy forum mieli też okazję poznania uroków Puszczy Białowieskiej. Organizatorzy przygotowali wycieczki do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, Muzeum Przyrodniczo- Leśnego BPN, Obszaru Ochrony Ścisłej BPN.

 

Gospodarze - organizatorzy cieszą się, że mogli gościć przedstawicieli szkół leśnych i pokazać szkołę w Białowieży i piękną Puszczę Białowieską. Zaproszenie przyjęły prawie wszystkie szkoły, chociaż niektóre jechały po kilkanaście godzin.

Organizatorzy forum dziękują Białowieskiemu Parkowi Narodowemu za umożliwienie bezpłatnego zwiedzania obiektów BPN, Nadleśnictwu Białowieża za pomoc w transporcie młodzieży, Nadleśnictwu Augustów za piękne albumy autorstwa Romana Rogozińskiego „Puszcza Augustowska”, które otrzymały szkoły.

 

Dyrekcja ZSL w Białowieży dziękuje pracownikom szkoły oraz młodzieży za pomoc w organizacji pobytu uczestników forum.

Słyszeliśmy chęć powrotu tu jeszcze nie raz, więc zapraszamy!

Następne forum – kwiecień 2010 – Goraj.

{morfeo 49}