Dzień Leśnika 2003

4 czerwca 2003r. szkoła obchodziła Dzień Leśnika.

Tego dnia młodzież naszej szkoły uczestniczyła w licznych konkurencjach sportowych i leśnych, w wykładach o tematyce leśnej i pokazach sprzętu leśnego.

 

    Po uroczystym rozpoczęciu w auli internatu Pan Wice Dyrektor dr inż. Bogdan Jaroszewicz przedstawił prezentację: "BPN jako obiekt światowego dziedzictwa". Następnie  kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Białowieża Pan mgr inż. Krzysztof Zamojski oraz pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa z Zakładu Lasów Naturalnych Pan  doc. dr bab. Jerzy M. Gutowski przedstawili kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej- Owada o kilku obliczach.

    Tuż po zakończeniu prezentacji (około 9.40) wszyscy zainteresowani przeszli na łąkę za szkołą- tam odbywały się konkurencje leśne. Około godziny 10.00 - wystartowały II Mistrzostwa Szkoły w Biegu na Orientację - eliminacje do X Mistrzostw Europy Leśników. Równolegle uczniowie brali udział w sztafecie 4x100 i siatkowej piłce plażowej.

    Ponieważ na listach startowych różnych konkurencji nazwiska powtarzały się, można przyjąć, że aktywnie we wszystkich konkurencjach startowało około 100-200 osób. Zainteresowanie wszystkimi konkurencjami było duże.
   
    Najbardziej tłumnie widzowie zbierali się przy:

  • Przeciąganiu liny,
  • Wyciskaniu ciężarka,
  • Przerzynce na czas,
  • Przerzynce na dokładność,
  • Zbieraniu szyszek na czas,
  • Rzucie wałkiem w dal.

Wśród wymienionych niewątpliwie dużo emocji wzbudziła przerzynka na czas, w której uczestnikami wraz z uczniami byli nauczyciele (a ściślej: w większości były to nauczycielki). Niespodzianką był mistrzowski występ sędziego przerzynki na dokładność we własnej konkurencji.
Większość uroczystości szkolnych o charakterze apelu ma wymuszoną frekwencję. Mimo późnej- obiadowej pory, podczas zakończenia imprezy aula była wypełniona po brzegi. Prawdopodobnie było to spowodowane ostatnią atrakcją - losowaniem wśród obecnych uczniów pięciu nagród niespodzianek.

 


Chciałbym serdecznie podziękować współorganizatorom:
Pani dyrektor Annie Kulbackiej za odpowiednią motywację i "trzymanie ręki na pulsie".
Kol. Jerzemu Patejukowi i kol. Joannie Zamojskiej, bez których nie byłbym w stanie opanować wszystkich szczegółów organizacyjnych.
Kol.: Wiesławowi Kulbackiemu, Adamowi Sieńczukowi, Wojciechowi Kuryle, Jackowi Cyrcie, Łukaszowi Semeniukowi za trud włożony w przygotowanie stanowisk i sędziowanie konkurencji.
Pozostałym sędziom: Joannie Zamojskiej, Jerzemu Patejukowi i Eugeniuszowi Masalskiemu.
Kol. Adamowi Masajło za przygotowanie i prowadzenie oprawy dźwiękowej.
Kol. Wojciechowi Gutowskiemu i Anecie Świć za przygotowanie i prowadzenie konkurencji sportowych.
Kol. Mirosławowi Dworakowskiemu i Wioletcie Januszkiewicz za zorganizowanie i prowadzenie biegu na orientację.
Kol. Małgorzacie Kutrzebie za przygotowanie kiermaszu książek.
Panu Andrzejowi Jaganowowi za wydruki dyplomów i zaproszeń.
Panom: Janowi Podłaszczykowi, Jarosławowi Karpiukowi, Krzysztofowi Samociukowi, Stanisławowi Chwalińskiemu za przygotowanie terenu pod konkurencje leśne.
Pani Irenie Micun za przygotowanie wyśmienitego bigosu.
   

Wszystkim sponsorom za nagrody.

Wśród nich:
Spółka HERMES z Białowieży,
Firma GRUBE z Poznania,
Salon sprzedaży PLUS GSM ASCO -Jarosława Bartnika w Hajnówce,
Firma GLOBTEL w Białymstoku przedstawiciel IDEA GSM,
Przedsiębiorstwo wielobranżowe PUSZCZA- przedstawiciel firmy STIHL w Hajnówce
Salon sprzedaży firmy Husqvarna - Roman Syczewski w Hajnówce,
Firma Husqvarna przedstawiciel regionalny Stanisław Dmowski,
Spółka RUNO z Hajnówki
Hotel Białowieski,
Białowieski Park Narodowy,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,
Nadleśnictwo Białowieża,
Nadleśnictwo Hajnówka.

grupa uczniów klas 4:
1. Marcin Deluga
2. Fijuk Marcin
3. Anszczak Krzysztof
4. Szamruchiewicz Łukasz
5. Pawlak Piotr
6. Jaszczuk Jakub
7. Bogdan Arkadiusz
8. Waszkiewicz Marcin
9. Andruszkiewicz Rafał
10. Szulc Adam
11. Stankiewicz Mariusz
12. Woźnialis Marcin

Bartosz Nowosadko