Dzień Chłopaka

W dniu 27.09.2017 roku świętowaliśmy w Naszym internacie Dzień Chłopaka. W zorganizowanej  na auli imprezie uczestniczyły wszystkie grupy. Przygotowano zabawy i konkurencje, które miały charakter rywalizacji między chłopakami i między grupami. Panowie musieli wykazać się zarówno tężyzną fizyczną ( przeciąganie liny), jak i zdolnościami manualnymi (zaplatanie warkoczy). Nasi mężczyźni ujawnili swoje umiejętności artystyczne (ust dziewczętom malowanie), pokazali się także jako osoby o genialnej pamięci i co najważniejsze: płeć piękną na rękach nosili. Najlepsza okazała się grupa III, serdeczne gratulacje zwycięzcom, ale wszyscy Panowie spisali się na medal, a w zasadzie na szarlotkę, przez dziewczęta upieczoną. Spotkanie zakończyła dyskoteka. Piękne DZIĘKI dziewczętom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.