Dokumenty projektowe

DZISIAJ KOMPETENTNY I WYKWALIFIKOWANY UCZEŃ JUTRO INNOWACYJNY
I KONKURENCYJNY PRACOWNIK

 

 1  Deklaracja udziału w projekcie  DOC  PDF 
 2  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  DOC  PDF
 3  Upoważnienie o upowszechnianiu wizerunku dla celów promocji projektu  DOC  PDF
 4  Formularz osobowy  DOC   PDF
 5  Oświadczenie uczestnika projektu  DOC  PDF

 

Powrót do strony projektu