ARS, czyli …………

 Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest w obecnym roku szkolnym do młodzieży klas:2b, 2c, 3a, 4a, 4b i ich rodziców.

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
Program będzie przebiegał w kilku etapach. Zapraszam do aktywnego zapoznania się z treściami tego programu realizowanego przez dziennik elektroniczny ,,Librus”.

Pedagog szkolny