Akcja Czynnej Ochrony Płazów BPN

Już kolejny raz, nasza młodzież (w tym roku klasa 1a) wspomogła pracowników Białowieskiego Parku Narodowego w przeprowadzeniu Akcji Czynnej Ochrony Płazów. Uczniowie i uczennice mieli za zadanie ustawienie barier herpetologicznych wzdłuż dróg w miejscach migracji płazów. Bariery naprowadzają zwierzęta do wkopanych w ziemię wiader, z których są następnie wyjmowane i w bezpieczny sposób przenoszone na drugą stronę jezdni, dzięki czemu mogą kontynuować wędrówkę do miejsc rozrodu.

W ramach Akcji prowadzona jest inwentaryzacja płazów, co daje możliwość próby oszacowania ilości oraz określenia składu gatunkowego populacji płazów w Puszczy Białowieskiej. Chęć uczestnictwa w inwentaryzacji zadeklarowała już duże grupa uczniów klasy pierwszej – są w ścisłym kontakcie z koordynatorem z ramienia BPN i mamy nadzieję że wykażą się determinacją i konsekwencją w pomocy, tym coraz rzadszym zwierzętom.

Sekcja: